ڤاتیکان سیتی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of the Vatican City.svg

ڤاتیکان سیتی پاتأخت ڤولات ڤاتیکان ە ئی ڤولات کوچئک ھا د شأر روم کئ پاتأخت ڤولات ئیتالیا ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]